Vishal Bhardwaj

Vishal Bhardwaj ( video with lyrics ) :