Rabb Sukh Rakhey

Rabb Sukh Rakhey's video song with lyrics: