Rab Sukh Rakhey

Rab Sukh Rakhey's video song with lyrics: